Det blir festival

Kulturfestivalen Ugress er under planlegging! Tentativ dato for festivalen er  10.-17. september 2015. Oppdateringer og bekreftede bidrasytere vil bli publisert underveis.

Nyoppstartet organisasjon

Litterært kollektiv skal være en organisasjon som skal fremme litteratur- og kulturmiljøet i Trondheim. Gjennom allerede eksisterende aktører og institusjoner skal vi bidra til å samle Trondheim som kulturby. Målet vårt er å arrangere en kulturfestival i 10. -17. september 2015, og holde oss aktuelle ved å være tilstede i det offentlig ordskifte, arrangere opplesninger […]