Blaff:poesi #3 har fått temaet

SIGNAL

det er bare din skriving som setter grenser.


Nå har du 48 timer (fram til 5. august klokka 12:00) på deg til å finne ut hvordan dette kan finne sin form i tekst.
Form ord som kan lyse opp reisehverdagen til brukerne av Gråkallbanen i Trondheim

 

Praktisk informasjon:
Vi tar imot tekst i alle sjangre
Vi anbefaler, av utstillingstekniske årsaker, at teksten ikke overskrider rundt omkring 23 verselinjer.
Innsendingsfrist er 5. august klokka 12:00
Du får vite om diktet blir med eller ei etter siste runde av Blaff:poesi – det vil si i slutten av august

Tekst sendes inn til blaff@litteraertkollektiv.no – merket med Blaff: poesi og SIGNAL i emnefeltet
Send også en mail om du har noen andre spørsmål

Grafikk av Ida K. Ekerhovd

Grafikk av Ida K. Ekerhovd