Telefonkioskutstilling

I forbindelse med kulturfestivalen Ugress vil Litterært Kollektiv og punktet visningsrom for kunst invitere unge kunstnere med tilknytning til Trondheim til å arbeide med byens to gjenstående telefonkiosker.

Bilde av Nikolas Røshol

Telefonkioskene, som er lokalisert i Lademoparken og i Thornæsparken, vil romme et kunstprosjekt hver, i tillegg til et poesitelefonkonsept. I telefonkioskutstillingen ønsker vi å ha fokus på “kommunikasjon” som tema, som en del av punktets overordnede tematikk “kunst og sted”. Det er mulig å søke med prosjekter tilknyttet enten den ene eller begge boksene, og man kan søke med alle typer kunstuttrykk, både individuelt og i gruppe.

Søknadsfristen er 13. august
Honorar/produksjonsmidler per telefonboks er på 7500 kroner
Utstillingen vil stå fra 6.-30. september som ramme rundt kulturfestivalen Ugress

Mer informasjon finnes under fanen “Telefonboksutstilling” eller i denne PDF’en:
Søknadsinformasjon som PDF / application information as PDF