Litteratur +

Litteratur er noe som kan ta inn over seg og vekselvirke med de fleste disipliner og fenomener, og dette er noe vi til stadighet utforsker i Litterært Kollektiv. Under Ugress vil vi dermed lansere vårt nyeste konsept: LITTERATUR +. Hvordan litteraturen kan undersøkes og diskuteres, hva tekst og språk egentlig kan gripe om er et sentralt spørsmål som går langt utenfor litteraturvitenskapen. Hvilken rolle kan litteraturen spille overfor klima- og flyktningkriser, og hvordan kan litteraturen spille opp mot kunsten, sykdommen, det offentlige ordskiftet?

Under Ugress vil vi ha flere runder med LITTERATUR +, følg med videre for å få vite hvilke +’er som skal undersøkes.