Litteratur + Isolasjon

 

Litteratur + er Litterært Kollektivs nyeste arrangementsrekke og et konsept som viser fram litteratur i relasjon med andre disipliner, tema eller uttrykk. Den 16. september inviterer Litterært Kollektiv til foredragskveld i Festivalkontoret i Olavshallen for å undersøke forholdet mellom litteratur + isolasjon.

Ved å skrive kan mennesket beskytte seg mot en overveldende indre eller ytre virkelighet. Skriver vi for å unnslippe virkeligheten eller skriver vi for å forsone oss med den? Vi har invitert Silje Warberg, førsteamanuensis ved NTNU, og høgskolelektor ved Høgskulen i Volda Ingri Løkholm Ramberg, til å nærme seg denne problemstillingen fra sitt fagperspektiv.

 

OM ARRANGEMENTET:

Lørdag 16. september klokken 19:00

Festivalkontoret i Olavshallen, Kjøpmannsgata 44

Inngang: 80/50 kr

Billetter kan kjøpes her: https://tikkio.com/tickets/3417-litteratur-isolasjon

 

OM AKTØRENE:

INGRI LØKHOLM RAMBERG

Er en fremadstormende ung litteraturviter med bachelor fra NTNU og Universitetet i København og mastergrad fra UiB hvor hun også var redaktør av tidsskriftet Prosopopeia. Hun har siden endt utdannelse arbeidet ved Hamsunsenteret og Høgskulen i Volda og skal våren 2018 ta fatt på tilværelsen som stipendiat.

Om foredraget:

«Der kunstverket finnes, eksisterer ingen galskap».                                                                                                                        Med femti års mellomrom utgir to av Norges største forfattere, Amalie Skram og Knut Hamsun, selvbiografiske romaner om å være ufrivillig hospitert. Den ene antas å være hysterisk, den andre blir diagnostisert med ‘varig svekkede sjelsevner’. Hvordan bruker Skram og Hamsun den skjønnlitterære fremstillingen til å forsøke å tilbakevise de påstått feilaktige diagnostiseringene, og hvordan har dette påvirket verkenes ettermæle?

 

 

 

STEIN ARNOLD HEVRØY

Stein Arnold Hevrøy har mastergrad i filosofi frå Universitetet i Bergen og arbeider som dokumentasjonsansvarleg på Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.

Om foredraget:

Ei rekke av dikta til Olav H. Hauge (1908–1994) tematiserer einsemd og  isolasjon. Det gjeld særskilt i samlinga På Ørnetuva (1961), som tyder «på ei einsam tuve». Hauge sine dikt er ofte byggverk der det lyriske eg-et kan trekke seg attende, søke tilflukt. Andre gonger strekker poesien hans seg ut av isolasjonen og mot det som kanskje er eit slags fellesskap, som i «Til Li Po» og «Georg Trakl».

 

 

SILJE WARBERG

Silje Warberg har doktorgrad i nordisk litteraturvitenskap og jobber som førsteamanuensis ved NTNU. Hun forsker primært på fremstillinger av kriminalitet, degenerasjon, sykdom og andre uhyggelige tema i den norske 1800-tallslitteraturen.

Om foredraget:

Foredraget vil ta for seg hvordan Ida Hegazi Høyer utforsker sammenhengene mellom den skrivende og isolasjonen i sitt forfatterskap. Her møter vi mennesker som har forlatt det kjente for å leve og skrive et annet sted, enten det er snakk om en hytte i skogen, en øde øy eller en leilighet i en utenlandsk storby.​ På ulike måter tematiserer bøkene spenningsfeltene mellom den skrivende og naturen og mellom den skrivende og samfunnet, og fortellingene omsnur og utfordrer forestillingene og forfattermytene de spiller på.