Blaff:poesi #4

er MIND THE GAP

Nå har du 48 timer på deg til å finne ut hvordan dette kan finne sin form i tekst.
Formuler noen linjer til å lyse opp reisehverdagen til brukerne av Gråkallbanen i Trondheim

Praktisk informasjon:
Vi tar imot tekst i alle sjangre
Vi anbefaler, av utstillingstekniske årsaker, at teksten ikke overskrider rundt omkring 23 verselinjer.
Innsendingsfrist er 19. august klokka 12:00
Du får vite om diktet blir med eller ei etter siste runde av Blaff:poesi – det vil si i slutten av august

Tekst sendes inn til blaff@litteraertkollektiv.no – merket med Blaff: poesi og MIND THE GAP i emnefeltet
Send også en mail om du har noen andre spørsmål

Grafikk av Ida K. Ekerhovd

Grafikk av Ida K. Ekerhovd