Blaff:poesi #25 “Snu på flisa”

Temaet for Blaff:poesi #25 er uttrykket “Snu på flisa”. Du har 48 timer til å tenke, føle, drømme, skrive og sende inn din tekst til blaff@litteraertkollektiv.no.

Blaff:poesi er tekst produsert under press.
Vi tar imot alle typer tekst i alle sjangre.
Vi anbefaler, av tekniske årsaker, at teksten ikke overskrider 13 linjer.

De utvalgte tekstene vil brukes i programkatalogen til årets Ugressfestivalen 2020, stilles ut i lokaler eller tolkes til musikk under Kulturnatt.