Blaff:poesi #12 MØRKETID og EVANGELIUM

Blaff:poesi innebærer kunstnerisk skapelse innenfor en kort tidsramme. I løpet av 48 timer skal ordene festes på papiret. Du har nå frem til 3. november kl. 12.00 til å la deg inspirere, fundere og produsere en tekst over ett eller flere av temaene: Mørketid og Evangelium. Vi tar i mot alle typer tekst og håper du vil sende inn et bidrag!
Enkelte tekster vi får inn vil bli en del av Litterært Kollektivs Julekalenderdiktbonanza som vil være oppe å gå fra 1.-24. desember.


Praktisk informasjon:
Vi tar imot tekst i alle sjangre.
Vi anbefaler, av utstillingstekniske årsaker, at teksten ikke overskrider 23 linjer.
Tekst sendes inn til blaff@litteraertkollektiv.no
Send også en e-post om du har noen andre spørsmål!