Påskeblaff

Temaet for blaff:poesi#7 er Orientering!

Send inn ditt bidrag til blaff@litteraertkollektiv.no innen 12.april klokka 12:00.

Blaff:poesi er tekst produsert under press: i løpet av knappe 48 timer fra temaslipp skal ordene festes på papiret.

En kyndig redaksjon vil etter siste runde velge ut enkelte dikt som får æren av å pryde Trondheim.

Praktisk informasjon:

Vi tar imot tekst i alle sjangre
Vi anbefaler, av utstillingstekniske årsaker, at teksten ikke overskrider 23 verselinjer
Tekst sendes inn til blaff@litteraertkollektiv.no
Send også en mail om du har noen andre spørsmål

God påske fra oss i kollektivet!