Litteratur + salme

Ugress er kanskje over for denne gang, men vi ruller fortsatt videre. Neste arrangement skjer allerede tirsdag 26. september i samarbeid med Ilen Kulturkirke.

De fleste salmene vi synger i kirka i dag er svært gamle. Salmene var skrevet for en annen tid; de var skrevet til et folk som vokste opp i et samfunn med en annen holdning til kristendommen og det religiøse enn hva mange gjør i dag. Dermed gir salmene uttrykk for en tidsånd som kanskje ikke lenger er til stede i samtiden. Med dette i tankene har Birgit Djupedal og Are Furubotn komponert 50 nye, norske salmer. I dette prosjektet har de tonesatt tekster som er skrevet av forfattere fra 1900 og frem til i dag. I tillegg har de hatt et ønske om å jevne ut den skeive balansen mellom kvinnelige og mannlige tekstforfattere og komponister det har vært i alle tidligere salmebøker. Prosjektet begynte våren 2016, og målet er å få gitt ut salmeboken i 2018.

Birgit og Are studerte sammen på musikkvitenskap ved NTNU. Etter det tok Birgit et årsstudium i kirkemusikk og bor nå i Reykjavik hvor hun har begynt på sitt andre år i master i komposisjon. Are har i tillegg et delstudium komposisjon og har begynt på folkemusikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Rauland).

Tirsdag 26.09 kl 19.00 er alle velkomne til Ilen kirke hvor man kan lære mer om salmebokprosjektet, høre nye, spennende salmetoner og være med å synge dem. Salmer skal synges av menigheten, og det vil derfor bli utdelt notehefter til alle. Noen vil òg bli fremført av studenter ved utøvende musikk ved NTNU.

Sangere og organister:
Endre Aaberge Dahl
Iver Bogen
Maren Barlien
Marthe Aa