Sjarmerende sjikane? – Om språkets evne til å avsløre, tilsløre og forføre

Hvordan brukes egentlig språk ubevisst og bevisst til å tydeliggjøre eller utydeliggjøre maktrelasjoner mellom individ, samt for å fordekke ubehagelig oppførsel eller til og med seksuell trakassering? 

Vi stilte Ellen Andenæs, Stine H. Bang Svendsen og Per Esben Myren-Svelstad dette spørsmålet. Gjennom innlegg ved Andenæs og Bang Svendsen vil problematikk tilknytta språkbruk, kjønn, interaksjon og kontekst belyses, før panelet samles til en avsluttende samtale om språk- og maktbruk.

Kveldens første foredragsholder er Ellen Andenæs. I sitt innlegg vil hun diskutere spørsmål om språk, makt og diskurs knytta til #MeToo-kampanjen. Hun tar utgangspunkt i at meining skapes gjennom interaksjon og kontekst – noe som ofte blei borte i ordskiftet og i utsagn som “Hvorfor sa hun ikke bare nei med det samme?” eller “Skal vi ikke få lov å flørte lenger nå?”

Bang Svendsen vil så ta oss med inn i den digitale verden: Hun vil i sitt innlegg ta utgangspunkt i seksuell trakassering i online dataspill for å diskutere hvordan kontekst og fortolkningsrammer har betydning for hvorvidt  trakasserende språkbruk oppfattes som krenkende eller som en del av leken. Er «gay» bare et annet ord for kjedelig? Og bør jenter som vil være med på leke, tåle steken, i form av seksuell oppmerksomhet? Med utgangspunkt i gameres syn på trakassering, vil Svendsen diskutere hvordan sjikanerende språkbruk kan brukes, nytes og legitimeres av mange, og samtidig medføre problemer for andre.

STED: Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgata 11.
DATO: Torsdag 3. mai
TID: 19.00 (Dørene åpner 18.30)
PRIS: 80/50 (Billetter slippes torsdag 12.04, kl. 12.00)
Det vil bli salg av drikkevarer.

 

 

Ellen Andenæs er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Hun arbeider med diskursanalyse, og har forska på blant annet kjønn, etnisitet og interseksjonalitet.

Stine H. Bang Svendsen er første-amanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og kjønnsforsker. Hun har forska på kjønn, seksualitet og rasisme i ulike ungdomsmiljøer, og på seksualitets-undervisning. Hun interesserer seg spesielt for marginalisering, der sjikane av ulik sort er en sentral ingrediens.

Per Esben Myren-Svelstad er første-amanuensis i norsk litteraturvitenskap ved Nord universitet. Han har arbeida med litteratur, kjønn og seksualitet, og er interessert i hvordan skjønnlitteratur etablerer, formidler, men også problematiserer politiske verdier. Avhandlinga Den opne løyndomen (NTNU,
2017) utforsker hvordan litteratur, og særlig lyrikk,
kan si noe om det som ikke kan omtales.