Open call: Performance på Sjøbadet

Nok en gang skal Litterært Kollektiv fylle en utvalgt del av Trondheim med litteratur, kunst og musikk under Kulturnatt, og i år er det Sjøbadet som er arenaen! I forbindelse med dette inviterer vi i Litterært Kollektiv sammen med punktet visningsrom for kunst unge kunstnere med tilknytning til Trondheim til å utarbeide og framføre en performance som skal finne sted på nettopp Sjøbadet i Trondheim under Kulturnatt 2018, den 14. september.

To kunstnere/prosjekt blir valgt ut til å framføre en performance to ganger i løpet av kvelden, og det er mulig å søke individuelt eller som gruppe. Prosjektet kan ha utgangspunkt i blant annet billedkunst, drama eller musikk, og må foregå over tid. Hver performance har en tidsramme på maks 15 min.
Det overordnede temaet for performancen er kunst og sted.

Foto: Elin Stømner

Praktisk informasjon:
Søknadsfristen er 15. august
Honorar/produksjonsmidler pr prosjekt er på 2500 kroner
Tidspunktene for performancene er 18.30, 19.30, 20.30 og 21.30 fredag 14. september, hver performance vil vises to ganger i løpet av kvelden

INFORMASJON TIL KUNSTNERE:
Vi søker etter prosjekter med performative utgangspunkt til å være en del av en kveld med kulturelle innslag på Sjøbadet fredag den 14. september. Denne kvelden er det Kulturnatt i Trondheim, og på Sjøbadet vil Litterært Kollektiv og punktet fylle badeplattformen med litteratur, kunst og musikk.

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Videre må du være under utdanning eller ha avsluttet din utdannelse for senest 6 år siden.

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse og motivasjon, CV, samt bilder/beskrivelser av dine tidligere arbeider. Du må også presisere hvilke deler av Sjøbadet du vil benytte deg av. Vennligst sørg for at bilder har formatet .jpeg og tekstfiler .pdf, .doc eller .docx.

Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne.

Vi ønsker å vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter. Vi er åpne for performative prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeprosjekter.

Søknader med vedlegg sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com innen 15. august 2018.


OM PUNKTET:
punktet er et stedsuavhengig visningsrom etablert av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken kunst og sted. punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen. Se mer på deres nettsider

Foto: Elin Stømner

HISTORIKK:
“Søbadeindretningen i Trondhjem anno 1858”

To menn sto bak opprettelsen av det som skulle bli Sjøbadet, Svend Mosling og Wilhelm Gottlieb Roll. Planleggingen begynte 4.mars 1858 og 1.mai 1860 ble badet åpnet for publikum. Det opprinnelige sjøbadet ble bygd på utsiden av en molo som lå overfor Ravnkloa. I starten fikk kun menn benytte seg av sjøbadet, og i 1927 fikk kvinner sin egen avdeling.

I 1880 flyttet Sjøbadet fra Ravnkloa til sin nåværende plassering på St. Olavs pir. I ettertid har bygningene blitt skiftet ut flere ganger, og de nåværende fasilitetene er designet av de danske landskapsarkitektene SLA i samarbeid med Pir II og sto klare i 2011. I dag driftes Sjøbadet som en liten forening med badeaktivitet både på sommer- og vintertid.

Ref. http://sjobadet.no/historikk-2.html