Blaff: poesi

Blaff er under utvikling, og i forbindelse med Ugress 2016 er vi glade for å invitere til Blaff:poesi – tekst produsert under press. Opp mot Ugress vil du få fire muligheter til å delta på Blaff: poesi, og første runde går av stabelen allerede til helgen – i god eksamensprokrastineringsstil.

Du har 48 timer på deg etter temaslipp til å fundere, skrive og sende inn. Deretter vil kyndige velge ut enkelte dikt som vil få æren av å være utstilt på Gråkallbanen, verdens nordligste trikk, i tiden fram mot, og under, festivalen.

Temaet til første runde slippes på morgenen lørdag 28. mai, så følg med!

 

Grafikk av Ida K. Ekerhovd

Grafikk av Ida K. Ekerhovd